[Daily report] Day 01/100 (10.11.18)

UA Привіт!
EN Hello!
Продовжую експеримент з новим підходом до організації дня та балансом між різними сферами життя.I continue my experiment with new approach to day organization. And trying to find balance between different life spheres.
UA
EN
ЕЗ
- прогулявся лісом та зібрав пакет сміття
EH
- Walked through the forest and collected a package of garbage
Пб
- почистив сток у ванній;
- почистив пральну машину.
Ho
- Cleaning the drain in the bathroom;
- Clean the filter of the washing machine.
Рб
- пофіксив прев'ю @chain-post для фб картинок;
- пофіксив автовибір чейнів на сторінці голосування.
Wo
- Fixed preview at @chain-post platform for FB post images;
- fixed auto chain choose at Voter page (@chain-post).
См
- приготував яєшню, для сина та дружини.
Fm
- prepared the egg for son and wife.
Ср
- закінчив читати серію книг "Всесвіт невдах" Романа Злотнікова.
SD
- Finished reading of a series of books "The Universe of Woes" by Roman Zlotnikov.

UA Успіху вам та віри у себе!     EN Best regards, Serhiy


UA Нотатки
EN Notes
Енергетика та Здоров'я (ЕЗ) | 1 день
Прогулятися природою, побути з собою наодинці, або зайнятися здоров'ям.
Energy and Health (EH) | 1 day
Walk at the nature, spend some time with myself or do some stuff for my health.
Побут (Пб) | 1 день
Приготувати їсти, поприбирати і т.д.
Household (Ho) | 1 day
Cooking, cleaning apartment and so on.
Проф. розвиток (ПР) | 5 днів
Почитати статтю по спеціальності, відвідати конференцію, послухати онлайн доповідь та подібне.
Professional growth (PG) | 5 days
Read tech article, listen online lesson or take part of conference.
Робота (Рб) | 1 день
Реалізувати певний функціонал, поспілкуватися з рекрутерами / клієнтами, написати статтю по новим можливостям
Work (Wo) | 1 day
Implement some feature, communicate with client/HR or write documentation.
Розваги (Рв) | 3 дні
Відвідати нове місце з дружиною, сходити в кафе, кіно і т.п.
Relax (Rl) | 3 days
Go to new place with wife, visit a cafe, cinema, etc.
Сім'я (См) | 1 день
Зробити щось для членів сім'ї, провести разом час, підтримати один одного.
Family (Fm) | 1 day
To do something for relative, spend time together, etc.
Саморозвиток (Ср) | 3 дні
Почитати цікаву книжку, зробити те, що раніше не робив.
Self-Development (SD) | 3 days
Read interesting book, do something new.

UA Декілька слів про розділ
EN A few words about section
Протягом експерименту з Щоденником досягнень ( #achievements-diary ) я усвідомив, що воно трохи занадто. Тобто, з моєї точки зору, майже неможливо кожного дня робити якесь досягнення, тоді потрібно лише цим і займатися, а це якось дивно.During experiment with #achievements-diary I understood that it is not best way to develop yourself. As I noticed, make achievements each day takes too much energy and I can't do nothing else.
Під кінець того експерименту і прийшов до висновку, щоб бути ефективним і чогось досягати, потрібно ставити собі задачі та їх виконувати. Таким чином, крок за кроком рухатися вперед. А в результаті таких кроків будуть і досягнення, і відчуття ефективно прожитого дня.At the end of that experiment I decided to change the way how plan my day and which tasks do during it. I believe that by doing some tasks each day to may develop yourself and feel happy at the end of day.
Тому, я вирішив спробувати трохи інший підхід.So, I will check such methodology.
Подивимось що з цього вийде 🙂
Let's look how it will change me 🙂

Image source


      VOX   Serey   Weku   Smoke   VIZ


published by @chain-post   Steem Golos WLS Serey Weku Smoke VIZ

daily-reportuaenекспериментжиттясаморозвитокдумки
20
14.093 GOLOS
0
В избранное
Serhiy Walker
Завжди пам'ятай своє коріння!
20
0

Зарегистрируйтесь, чтобы проголосовать за пост или написать комментарий

Авторы получают вознаграждение, когда пользователи голосуют за их посты. Голосующие читатели также получают вознаграждение за свои голоса.

Зарегистрироваться
Комментарии (3)
Сортировать по:
Сначала старые