Pit

DDDDNDDDD888DD$8D88D8DDD8DDDDNDD8ODD8OO7I88D8ZOZZ8O8DDOZDD888ZZ88$8D88ZO8ZOOOOD8

ZDDDDO8DDDDDD8DDD8D888Z8O8O88DDDDD888888D8888$O8OZD$O8OODO88OZ88O88888DD8O8Z8O8Z

88NDDDDDDDD8DDDDDDD88IOO888O8O8DDND8ZOZ$I??7$DOOO8D8O$OZ8$D88O8O888888OOODO$$888

8DNDDDDD8DDZDDO888DD88OO8888D888DDDDDD8OI87DO$ZO$ZOD8OOO8DZ8OO78ZOZ?O8D8ZODDOD88

ODDDDDDDD8DDDD8DD888OOO8888DDDDDDDDDDND8O7OOZ$$77+=I$7788DZ88O8OD8888DOD8ZZ$ZZ$O

ODDDD8DDDDDDDDDD8888OO87O888DDDDDDDDNDD8DD$++?O$8888$OOOO?8Z8Z$87OOOO8ODOO$ZI?IO

DDDD8D88DNDO8DDD8OO8OOOOO8DDDDD8DDDDDNDO8D8D88787ZO7OO88DI8O8OZ8O8OO8O78OOOZO888

88DDD8DDDDDDDZDDDDDDDDDDDDNNDDD+8D8O8ZOOOOODODOOD888DODO7O8DDDD8DDD

O8DDDD88DNNDDDD8DDDDDD?+8DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDO$DDD8OOZD8$OOZO7888OZ8?ZZ8D88O8O8

O88ND8O8DNNDDDDDDDDD88DDDDDDDDDDDDD88DDDD8DDDD8O8+D8$Z8OZ?Z8O8878O?IODZDDZDZD8ID

888DDD8DDNDDDDDDDDDDDIODDDDDDDD8O8D888D8O88DDD8DDO8IDZ$?$+7$87Z8O7$OO7Z88OZO7O88

88ZDNDO8DNDDDDDDDDDDD?=8DDDDDD888O88888OOOD8OO8O88DD788O78O$IOOD78888$D$IO8O8OZZ

O88DN8ZOONNDDDNDDDDDN?~=$DDDDD888OO8Z8OOOZOOZ7$ZZ888D88ZO$788OOO8Z8O88O$8OZ88OZZ

ZDDNNN8O8DNDDDNNNNDDDI++??8D8D8Z888OOOO8$OOZ$7$7IZOOOZ88IOIDO$O8D888D8O7IOZ88788

ZDDDNNDDODNNDDNNDNDDDZ?+==+8888888OO8ZZZZZZ$$$$I$IZO88$DOOZ$$ZOO878O$8OZO888$Z$Z

DDDDNNDDNDNNDDNNNNNNDDZ==+=?OO8888OZZZZ$7Z$II7O7$I7Z$Z8DDZO8D8Z8O8DO8DZO8O$O8Z$O

DDDDDNDDDDNDDDDNNNNDDDOI?=$??$O$88O$ZO$Z$ZI?+IZ7$7??7OODDOZ8Z8OOOO8$$Z8O877OO7O?

D8NDDDNDDNNNDDDNNNNNDD8?+ZI$$$Z7O$ZZZOOO$7?++?7$IIII?ZO8DDO8O$OOZ8OOO$7I+ZO888OO

DDDDDDDNNDDDNDDDNNNDD8DO8OO7OZOZZOOZ$OZZ$I7?II$OZ$ZZ$$ZZI~~~+=~+$OOZO8$8DOOZ$888

DDDDDDDNNNDDDNDDDNDND888OO8ZOZOOZZOO$Z$777??I7$+II?+I?IZOO8OOZZI7O?8DD8$8Z88DO88

$DDDDDNDNDDDDDNDDDNN888DOOOOOOOZZZ$Z$Z$$77I?IZ77?I+IO8O8OOO7$$$ZZ$O887O88DD8O7$O

ODNDDODDDNDDDDNNDD8ND8DD8OO88OOZOOZ$$$ZI7I7I777III$8OOOOOO8O$Z7$OO78OZOOO8O78$I$

ZZN8DDDDDNDD8DDDNDD8DNZD8O8OOOOOZO$ZZ7Z?IZ??7I$+I7O887$ZZ8D8OO$==+7I?$$II7ZI7OZ8

DDDDDDNDDDND88DDDNND$ZO78888OOOZ$ZIZ$+I$I====?OZ$Z88$++I$ZOOO7ZZO888D8OO$???$ZOZ

8ZOOD8D8DDDDD8DDDDZDDID=O8Z8OZOZ$IZI7I?++=+~7~I7O8O$I???7ZOZI+?$O$I=I$OZZI$8$ZZI

DDDD8O88DDDDDDDDD8DD88?Z$8,:OZZZ$$Z?I7ZZ+=++=+=77ZZ$+?+7ZOZOODZD887I7O887OZZ87IO

8DZ$8DDZ8INDDDDNZDDDN$Z$O8IOO$ZZ$7Z7IZ$+~~?=~???$OZ8O?+I7O88D8N+88ZZ77$$ZDZZZ$8Z

DD88DD88888DDDDNO$DDD87OO=?$8$Z$7ZO$7Z?~?~+:=+I$OZZO8888888D8Z+????+??+????I$IO8

D8DDO8D8Z8$DDDDDODDDN8$OOIO7OIO$7ZZ$7?++,:~I?I7OOZ$O888888O8OZOD87Z88D8IO8887$$$

88OO8IOZ8$OD$DDDDDDNI=8O8OI+OO$OIZZ$?:~=+=:~7OZ7I7$OOO888OII?Z$$$?$$ZI$$Z8$O++~:

8888?DO8D8DD8D8DDDDNDD$8OZ+8++OOZ$$~:~+=+=?I$7Z7$Z$OZO888O=?$OO?7$I+Z8ZI=:~I7$?$

=D8OZ88888DDDDODDDONDDN8$Z8==8:$I+~~+:...,:$:?$$OOZZZ8888=?$I==+:I++:~7OZZO$$+$O

~?8IO8O888$8DDD8DDDND78$7~+=$OZ7$:~=,..7OO?:,=?$OZZO888O+7Z$7?I,:,O7O7?+=++ZZ7II

==Z88OZ88D88DDDD8D8ND8Z==ZZ$I++?Z~+:,,~I7:,:~+?$OOOOO


krasnyi-yar
6
0.050 GOLOS
0
В избранное
mykhaylov
На Golos с 2017 M09
6
0

Зарегистрируйтесь, чтобы проголосовать за пост или написать комментарий

Авторы получают вознаграждение, когда пользователи голосуют за их посты. Голосующие читатели также получают вознаграждение за свои голоса.

Зарегистрироваться
Комментарии (4)
Сортировать по:
Сначала старые