Уважаемые пользователи Голос!
Сайт доступен в режиме «чтение» до сентября 2020 года. Операции с токенами Golos, Cyber можно проводить, используя альтернативные клиенты или через эксплорер Cyberway. Подробности здесь: https://golos.io/@goloscore/operacii-s-tokenami-golos-cyber-1594822432061
С уважением, команда “Голос”
GOLOS
RU
EN
UA
tuanwoo1998
7 лет назад

Ai được quyền?

Hai vợ chồng nọ ra tòa ly dị. Hai người có một đứa con trai chung. Tòa tuyên xử lỗi về người chồng. Do đó người vợ được nuôi con và người chồng phải cấp dưỡng hàng tháng.

Ông chánh án hỏi người chồng:

  • Anh có điều gì muốn nói nữa không ?

  • Tôi muốn nói tòa đã bất công khi không cho phép tôi được nuôi con tôi.

  • Anh căn cứ vào đâu mà nói như vậy ?

  • Thưa ông chánh án, tôi xin phép hỏi ông chánh án khi bỏ một đồng vào cái máy bán nước giải khát rồi bấm nút. Một hộp Coca Cola rơi ra, thì hộp nước đó của ông chánh án hay vẫn còn là của cái máy.

0
2.919 GOLOS
На Golos с May 2017
Комментарии (0)
Сортировать по:
Сначала старые